Tag: arbeidsrecht

Ontslag Specialist

ontslag hulpOntslag? Het kan iedereen zomaar overkomen en zeker als je het niet hebt zien aankomen kan het je overvallen. Toch kan je niet ‘zomaar’ ontslagen worden: de werkgever is hierbij wel aan regels gebonden.
Maar pas op; de regels gaan veranderen. Het kabinet wil het ontslagrecht eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar maken. Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan. De ontslagregels gaan in op 1 juli 2015. Lees hier wat dat voor u betekent:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/kabinetsplannen-ontslagrecht-en-ontslagvergoeding
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/zoeken

ONTSLAG: HOE ZIT DAT DAN PRECIES?

Onderstaande 2 ontslagredenen kunnen vanaf 1 juli 2015 alleen nog via het UWV lopen:

  • Bedrijfseconomische ontslagen: dit zijn vaak collectieve ontslagen om een faillissement te voorkomen.
  • Ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid.
    De redenen die vanaf 1 juli 2015 alleen nog via de kantonrechter gevoerd kunnen worden zijn onder andere:
  • Ontslag vanwege disfunctioneren of gebleken ongeschiktheid.
  • Vanwege een diepgaand meningsverschil met de werkgever, of vergaande gewetensbezwaren
  • Ontslag bij onbehoorlijk gedrag, of ontslag op staande voet
  • Ontslag vanwege zwangerschap, burn-out en alle overige redenen.

Daarnaast kunnen werkgever en werknemer altijd besluiten – zonder procedure – met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Tot 1 juli 2015 kan de werkgever nog zelf beslissen of hij een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter zal laten lopen.

Transitievergoeding Veranderingen Per 1 Juli 2015

Niet alleen wordt de ontslagprocedure in de nieuwe wetgeving verandert, ook de ontslagvergoeding verandert:. De werkgever hoeft vanaf 1 juli 2015 geen ontslagvergoeding meer te betalen, maar moet de werknemer die hij ontslaat een zogenaamde transitievergoeding meegeven waardoor de werknemer een grotere kans op het vinden van een nieuwe baan heeft. Dit kunnen kosten zijn van een outplacementprocedure, of bv een (om)scholingscursus, De hoogte van dit transitiebedrag is ook weer afhankelijk van aantal werkjaren, hoogte van het salaris etc.

DE KLEINE LETTERTJES
Niet altijd is een ontslagreden of een berekening van de ontslag- (of vanaf volgend jaar transitie-) vergoeding helder voor de betrokkene, of is de werknemer het eens met genoemde zaken. Maar wanneer je dan probeert uit te zoeken hoe het wettelijk zit, blijf je vaak zitten met onduidelijke formuleringen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dan is de hulp van de ontslagspecialist die de achtergronden van de wetgeving kent onontbeerlijk.

WAT KAN DE ONTSLAGSPECIALIST VOOR U BETEKENEN?
Duizelt het u al? Dat is niet meer dan logisch gezien de complexiteit van de regels en de veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Want niet alleen zijn de regels niet altijd even duidelijk, vaak is de kijk die de werkgever op een ontslag heeft een andere dan die van de werknemer, en is er op de feiten nogal wat af te dingen. En dan wil je als werknemer toch gehoord worden. In zo’n geval is het prettig wanneer je bijgestaan wordt door een team dat gespecialiseerd is in dit soort problemen en dat op de hoogte is van de steeds veranderende wetgeving. De ontslag specialist kan u dan begeleiden en adviseren. Dus: wacht niet te lang en bel ons! Tel. 0900-1237324 of surf naar deze pagina voor meer informatie over de  vaststellingsovereenkomst.